สคบ ( 30 มิถุนายน 2554 )
 

จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2554
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ 1/2554 จำนวน 74 ห้องชุด ความสูง 8 ชั้น
พร้อมที่จอดรถยนต์ชั้น 1 และชั้นใต้ดิน

เนื้อที่ทรัพย์ส่วนบุคคล 4,180.30 ตารางเมตร เนื้อที่ทรัพย์ส่วนกลาง 2006.70 ตารางเมตร
อาคารชุดนี้ ไม่มีภาระหนี้ใดทั้งสิ้น
ที่ตั้งอาคารชุด : เลขที่ 63/75 ซอยพิพัฒน์2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : บริษัท ควอด จำกัด
กรรมการผู้จัดการ : นายเพียว หงษ์ปาน
ทุนจดทะเบียน : 180 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่า)
ที่ทำการ : เลขที่ 63 ซอยพิพัฒน์2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500